yhteystiedot thhlks

Työ-ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto THHL ry
Keski-Suomen Piiriyhdistys
Jyväskylän TE-toimisto, PL 400
40101 Jyväskylä

THHLKS, ajankohtaista

Krakovan_jasentapahtuma_25-28.4.2020

Ilmoittautumisaikaa jatkettu 28.10. Ilmoittautumisen yhteydessa maksettava varausmaksu 150 € yhdistyksen tilille. Lue lisaa "jasenille" - osiosta

Lue kaikki » (18.10.2019)

 

Toiminta-ajatus

1.1.2019 alkaen olemme osa Ammattiliitto Prota. Sivulle tulossa päivityksiä


Jäsenistöä varten

 

THHL:n Keski-Suomen piiriyhdistyksen toimintaperiaatteena on toimia jäsenistönsä edunvalvojana virkasuhteisiin, työhyvinvointiin ja palkkaukseen liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi yhdistys järjestää jäsenistölleen virkistysmatkoja ja teematapahtumia. Kaikki THHL:n ja laajemmin Ammattiliitto Pron edut ovat myös piiriyhdistyksen jäsenen ulottuvilla.

 

Piiriyhdistyksen hallitus linjaa yhdistyksen toimintaperiaatteet ja käyttää toimeenpanovaltaa jäsenistöltä saamansa luottamuksen turvin. Hallitus voi evästää yhdistyksen luottamustehtävissä toimivia ja pyytää heiltä näkemyksiä. Keskeisenä tehtävänä on koordinoida ja ideoida yhdistyksen toimintaa, ottaa kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin sekä toimia matkojen ja teemapäivien järjestäjänä. Hallituksen kokouksissa äänioikeus on hallituksen jäsenillä tai heidän poissa ollessaan varajäsenillä. Automaattinen puheoikeus on myös eri luottamustehtävissä toimivilla

 

Vaikuttamisväylät

 

Piiriyhdistys vaikuttaa monin eri tavoin ja monessa paikassa. Meillä on edustus Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto THHL:n hallituksessa; yksi varsinainen jäsen ja hänellä kolme varajäsentä. Liiton hallituksen jäsen osallistuu säännöllisesti liiton hallituksen kokouksiin. THHL:n hallituksen tehtävänä on vaikuttaa valtakunnan tasolla jäsenistömme parhaaksi.

 

Edustajiamme on Keski-Suomen TE-toimiston yhteistyökomiteassa. Sen puheenjohtaja tulee Pro/THHL:sta. Nämä ovat tärkeitä ja konkreettisia vaikuttamisväyliä arkipäivän työn sujumisen kannalta. Sen vuoksi yhteistyökomiteaan osallistuminen aktiivisella tavalla edesauttaa jäsenistöä usein varsin välittömin seurauksin.

 

THHL:n jäseniä on myös Keski-Suomen ELY-keskuksessa sekä KEHA-keskuksessa. Ammattiliitto Pron alueelliset luottamusmiehet ovat heidän edunvalvojinaan näissä organisaatioissa. Keski-Suomen ELY-keskuksen prolainen luottamusmies on samalla THHL:n jäsen.

 

Alueelliset luottamusmiehemme ovat suorassa yhteydessä liiton pääluottamusmieheen. Luottamusmiesten tehtävänä on toimia ongelmatilanteissa välittäjänä työnantajan ja virkailijan välillä sekä pitää huolta siitä, että työntekijän oikeudet tulevat huomioiduksi. Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut osallistuvat moniin liiton järjestämiin koulutuksiin, joista he saavat lisätietoa ja -osaamista toiminnalleen. Suuri osa luottamustehtävissä olevien toiminnasta on jäsenistölle näkymätöntä taustatyötä, esimerkiksi erityyppisiin aineistoihin tutustumista ja keskustelujen avulla asioihin vaikuttamista.

 

Yksi keskeinen vaikuttamismuoto on osallistuminen alueelliseen arviointiryhmään. THHL:lla on Keski-Suomen ELY-keskuksen arviointiryhmässä kaksi edustajaa. Arviointiryhmä on tärkeässä asemassa siksi, että se käytännössä päättää kunkin virkailijan tehtäväkohtaisista palkkauspisteistä ja viime kädessä tehtävänkuvauksen sisällöstä. Mikäli piiriyhdistyksen jäsen kokee, etteivät edellä mainitut asiat ole kohdallaan, voi hän ottaa yhteyttä joko luottamusmiehiin tai arviointiryhmän jäseniimme asian eteenpäin viemiseksi.

 

Piiriyhdistyksellä on edustus Pron aluejohtokunnassa, jonka tehtävänä on toimia Pron alaisten yhdistysten yhdyssiteenä ja toiminnan organisoijana. Aluejohtokunta järjestää muun muassa teemapäiviä, joihin on osallistunut myös Pron puheenjohtaja.

 

Lisäksi

 

Edunvalvontatoiminnan lisäksi piiriyhdistyksen järjestämät syyskokousmatkat ovat olleet tärkeitä tapahtumia paitsi uuden hallituksen valinnan vuoksi, myös jäsenistön virkistäytymisen kannalta. Olemme suunnanneet viikonloppumatkoja muun muassa Tallinnaan, Viipuriin ja Kolille. Mukaan on päässyt nimellisellä omakustannemaksulla. Myös keväällä on järjestetty kevätkokoustapahtumia pääosin eri puolilla Keski-Suomea, mutta myös ulkomaille Prahaan ja Wieniin. Erillisinä teemapäivinä jäsenistöä on käynyt tervehtimässä esimerkiksi THHL:n pääluottamusmies ajankohtaisten asioiden kera.